Veg - Wegetarianizm / Weganizm Strona Główna Veg - Wegetarianizm / Weganizm
Forum dla Weg(etari)an

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości:...
Autor Wiadomość
krzysztof
Veg Do Potęgi


Pomógł: 54 razy
Posty: 2902
Wysłany: 2018-09-27, 13:23   Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości:...

:sloneczko:

Temat wiąże się z wieloma innymi z tego działu.
Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości: drugie ostrzeżenie, Tłumaczenie zrealizowano na zlecenie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, BioScience •December 2017 / vol.67 no.12
https://academic.oup.com/bioscience
WILLIAM J. RIPPLE, CHRISTOPHER WOLF, THOMAS M. NEWSOME, MAURO GALETTI, MOHAMMED ALAMGIR, EILEEN CRIST,
MAHMOUD I. MAHMOUD, WILLIAM F. LAURANCE, i 15 364 naukowców-sygnatariuszy ze 184 krajów
.

całość w języku polskim pdf :
http://scientistswarning....sts_Warning.pdf
oryginał
World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice
http://scientistswarning....sts_warning.pdf
Cytat:
...Droga do zrównoważonego rozwoju może przybierać różne formy, a wszystkie one wymagają presji społeczeństwa obywatelskiego, dowodów naukowych, politycznego przywództwa i dogłębnego zrozumienia instrumentów polityki, rynków i innych czynników sterujących. Oto przykłady niektórych zróżnicowanych i skutecznych działań, jakie ludzkość może podjąć, aby przejść do zrównoważonego rozwoju (nieuszeregowane według ważności ani pilności): (a) nadanie priorytetu działaniom służącym stworzeniu odpowiednio finansowanych i zarządzanych rezerwatów dla znaczącej części światowych siedlisk lądowych, morskich, słodkowodnych i powietrznych; (b) utrzymywanie usług ekosystemowych poprzez powstrzymanie przemiany lasów, zbiorowisk łąkowych i innych siedlisk rodzimych; (c) odtwarzanie rodzimych zbiorowisk roślinnych na dużą skalę, szczególnie obszarów leśnych; (d) przywracanie siedlisk do ich stanu naturalnego poprzez reintrodukcję gatunków rodzimych, w tym głównie drapieżników szczytowych w celu odtworzenia procesów ekologicznych i dynamiki biocenoz; (e) opracowywanie i wdrażanie odpowiednich instrumentów polityki w celu przeciwdziałania defaunacji, działalności kłusowników oraz eksploatacji zagrożonych gatunków i handlu nimi; (f) przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności poprzez edukację i usprawnioną infrastrukturę; (g) zachęcanie do zmian sposobu odżywiania się w kierunku diety opartej na roślinach; (h) dalsze ograniczanie współczynnika dzietności przez zapewnianie kobietom i mężczyznom dostępu do edukacji i usług dobrowolnego planowania rodziny, szczególnie w regionach, w których wciąż tego brakuje; (i) rozwijanie edukacji przyrodniczej dla dzieci prowadzonej w terenie, a także zachęcanie całego społeczeństwa do poszanowania przyrody; (j) ograniczanie inwestycji pieniężnych i zakupów w celu sprzyjania pozytywnym zmianom w środowisku; (k) opracowywanie i promowanie nowych zielonych technologii oraz powszechne korzystanie z odnawialnych źródeł energii i odchodzenie od subwencjonowania produkcji energii z paliw kopalnych; (l) korygowanie modeli rozwoju gospodarczego w celu zmniejszania nierówności oraz zapewnienia, że ceny, podatki i systemy zachęt uwzględniają prawdziwe koszty jakie wzorce konsumpcyjne nakładają na środowisko; a także (m) oszacowanie naukowo uzasadnionej, zrównoważonej wielkości populacji ludzkiej w ujęciu długoterminowym przy równoczesnym mobilizowaniu krajów i liderów do wspierania tego niezwykle istotnego celu.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nieszczęść i katastrofalnej utracie różnorodności biologicznej, ludzkość musi wdrożyć bardziej przyjazną dla środowiska alternatywę dla dotychczasowego biegu spraw. Ta recepta została wyraźnie wyartykułowana przez czołowych naukowców przed 25 laty, ale w większości przypadków nie skorzystaliśmy z ich przestrogi. Wkrótce będzie za późno, aby zmienić obecny kurs, a czas ucieka. Musimy dostrzec, na poziomie codziennego życia i na szczeblu rządowym, że Ziemia, wraz z wszelkim istniejącym na niej życiem, jest naszym jedynym domem.

Epilog
Jesteśmy zaskoczeni ogromnym poparciem z jakim spotkał się nasz artykuł i pragniemy podziękować ponad 15 000 jego sygnatariuszy ze wszystkich zakątków Ziemi (zob. listę sygnatariuszy w pliku uzupełniającym S2). Według naszej wiedzy, żaden inny kiedykolwiek opublikowany w czasopiśmie artykuł nie został kontrasygnowany i formalnie poparty przez tak dużą liczbę naukowców. W tym artykule omówiliśmy trendy środowiskowe z ostatnich 25 lat, wskazaliśmy na realne obawy i zasugerowaliśmy kilka przykładów możliwych środków zaradczych. Teraz jest ważne by Unia Zaniepokojonych Naukowców (scientists.forestry.oregonstate.edu) przy udziale globalnej opinii publicznej kontynuowała swoją pracę, dokumentując problemy i wdrożone środki zaradcze oraz opracowywała proste, możliwe do weryfikacji praktyczne rozwiązania, a także informowała światowych liderów o trendach i potrzebach. Współpracując, jednocześnie szanując różnorodność ludzi i opinii oraz potrzebę sprawiedliwości społecznej na całym świecie, możemy dokonać wspaniałego postępu na rzecz ludzkości i planety, od której zależy nasze życie.
Hiszpańską, portugalską i francuską wersję tego artykułu można znaleźć w pliku S1.

Podziękowania.....

z oryginału:
Cytat:
....Sustainability transitions come about in diverse ways and all require civil-society
pressure and evidence-based advocacy, political leadership, and a solid understanding of policy
instruments, markets, and other drivers. Twelve examples of diverse and effective steps
humanity can take to transition to sustainability include:
1) prioritizing the enactment of connected well-funded and well-managed reserves for a
significant proportion of the world’s terrestrial and marine habitats;
2) maintaining nature’s ecosystem services by halting the conversion of forests, grasslands,
and other native habitats;
3) rewilding regions with native species, especially apex predators, to repair damaged
ecosystems;
4) developing and adopting adequate policy instruments to remedy defaunation, the current
poaching crisis, and the exploitation and trade of threatened species;
5) reducing food waste through education and better infrastructure;
6) promoting dietary shifts towards mostly plant-based foods;
7) further reducing fertility rates by ensuring that women have access to education and
voluntary family-planning services, especially where such resources are still lacking;
8) increasing outdoor nature education for children as well as the overall engagement of
society in the appreciation of nature;
9) developing progressive tax incentives for reducing overconsumption;
10) reducing the consumption rate of raw commodities by banning the planned obsolescence
of goods;
11) devising and promoting new green technologies and massively adopting renewable
energy sources while phasing out subsidies to energy production through fossil fuels;
and
12) estimating a scientifically defensible, sustainable human population size for the long
term while rallying nations and leaders to support that vital goal....

Home Page | World Scientists' Warning to Humanity
http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/
World Scientists' Warning to Humanity
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Scientists%27_Warning_to_Humanity

15 tysięcy naukowców podpisało się pod „ostrzeżeniem dla ludzkości”, 14 listopad 2017
https://www.dzienniknauko...m-dla-ludzkosci
Cytat:
Ponad 15 tysięcy przedstawicieli świata nauki ze 184 krajów świata podpisało się pod „ostrzeżeniem dla ludzkości” – listem, w którym podkreślono konieczność zmian w podejściu do ochrony środowiska naturalnego. „Czas ucieka i wkrótce może być za późno” – czytamy w apelu naukowców.
List jest nawiązaniem do podobnej wiadomości skierowanej do świata przez wiodących naukowców 25 lat temu. W 1992 roku 1700 najwybitniejszych badaczy, wraz z większością żyjących wówczas laureatów Nagrody Nobla, zrzeszonych w Union of Concerned Scientists ostrzegało ludzkość m.in. przed niszczeniem środowiska naturalnego, masowym wycinaniem lasów czy niszczeniem różnorodności biologicznej.

Autorzy deklaracji sprzed 25 lat obawiali się, że Ziemia może nie wytrzymać presji ludzkich działań, że w ekosystemie planety zostanie wyrządzona nieodwracalna szkoda. Według ekspertów, dziś obraz jest znacznie gorszy, niż 25 lat temu i prawie wszystkie zidentyfikowane wtedy problemy powiększyły się, poza dziurą ozonową, która został wskazana jako przykład dobrego działania na rzecz planety i nas samych.

Naukowcy w liście zwracają uwagę przede wszystkim na zagrożenia związane z niekontrolowaną konsumpcją ograniczonych zasobów i podają niepokojące dane. O 26 proc. spadała ilość wody pitnej przypadająca na jednego mieszkańca w porównania do sytuacji sprzed 25 lat. Liczba wszystkich zwierząt na planecie spadła o 29 proc., ale o 35 proc. wzrosła populacja ludzi. Martwe strefy w oceanach wzrosły o 75 proc. W tym czasie wycięto też blisko 300 milionów akrów lasów. Do tego trzeba dodać nieustający wzrost emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie, wzrost średnich temperatur.

Sygnatariusze listu przyznają, że zarówno środowisko naukowe, politycy, media, biznes, jak i wszyscy ludzie nie robią wystarczająco dużo, by walczyć o swoją planetę. „Jeśli świat nie zareaguje szybko, nastąpi katastrofalna utrata różnorodności biologicznej i niezliczone ludzkie cierpienia. Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs, a czas ucieka. Musimy zdać sobie sprawę, że Ziemia jest naszym jedynym domem” – czytamy w liście.

Naukowcy zdecydowali się na ten krok, by zwiększyć presję społeczną na rządzących i wymusić zmiany oraz wprowadzić programy naprawcze. Badacze wskazują przede wszystkim na zmiany w polityce klimatycznej, wprowadzenie rozwiązań prawnych zmierzających do skuteczniejszej ochrony środowiska, stworzenie większej liczby rezerwatów zarówno morskich, jak i lądowych, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzenia programów edukacyjnych, by uświadomić ludzi, jakie stoją przed nimi zagrożenia.

Apel został opublikowany na łamach pisma „BioScience” i podpisało się pod nim ponad 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów świata. „Mamy nadzieję, że nasz list rozpali szeroko zakrojoną debatę publiczną na temat ochrony naszej planety” – ocenił autor listu, profesor William Ripple z Oregon State University.

„Niektórzy mogą ulec pokusie i odrzucić przedstawione przez nas dowody sądząc, że jesteśmy panikarzami. Ale naukowcy zajmują się analizowaniem danych i prognozowaniem długoterminowych konsekwencji. Ci, którzy podpisali się pod drugim już ostrzeżeniem dla ludzkości nie podnoszą fałszywego alarmu. Oni wyraźnie widzą, że zmierzamy w złym kierunku” – stwierdził Ripple.

Ripple wraz z sygnatariuszami listu utworzył nową, niezależną organizację - Alliance of World Scientists, która w założeniu ma być zbiorowym głosem na temat zrównoważonego rozwoju środowiska i dobrobytu człowieka.

Globalne ocieplenie. Badania i apele naukowców, audycja do odsłuchu ok 48 min, 06.08.2018
https://www.polskieradio....apele-naukowcow
Cytat:
Takie obliczenia przedstawili badacze z World Weather Attribution, czyli uczeni z m.in. Princeton, Królewskiego Instytutu Meteorologicznego w Holandii, Oxfordu. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku grupa ponad 15 tysięcy przedstawicieli świata nauki ze 184 krajów (w tym 105 naukowców z Polski), opublikowała alarmujący apel – ostrzeżenie: "World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice". To już druga przestroga w ciągu ostatnich 30 lat. Pierwsza ukazała się bowiem w 1992 roku. Sytuacja naszej planety uległa od tego czasu, poza jednym parametrem – emisją freonu, znacznemu pogorszeniu…

– Straciliśmy 29 procent kręgowców, martwe strefy w oceanach wzrosły o 75 procent, zniknęło również 129 milionów hektarów lasów tropikalnych – wymienia straty na naszej planecie z ostatnich 25 lat prof. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. – Zmieniliśmy obraz planety w sposób niewyobrażalny – dodaje.

Jak walczyć z globalnym ociepleniem? Co nam grozi w przyszłości? Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.

***
Tytuł audycji: Klub Trójki
Prowadzi: Dariusz Bugalski
Goście: prof. dr hab. Joanna Pijanowska (przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, kierownik Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr Anna Kalinowska (dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Człowiek Roku 2003 Polskiej Ekologii), prof. dr hab. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ekolog, ekspert Komisji Europejskiej w Brukseli, członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska


Jeżeli ktoś siedzi w fb to proszę o dodawanie wykorztywanie tematu czy cokolwiek innego... :idontknow:

pzdr.
Ostatnio zmieniony przez krzysztof 2018-09-27, 13:25, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
orzechova 
Guru Veg
żółtodzióbPomogła: 81 razy
Wiek: 32
Posty: 5714
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2018-09-28, 08:46   

o, dzięki, zaraz go podlinkuję do gawiedzi- a nuż ktoś przeczyta..
_________________
kiełkuj zielonym do góry! :)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group